● کارت ارس وندی چیست؟

عبارتست از کارت شناسائی کلیه افراد واجدالشرایط.

 

● شهروندان ارس به چه کسانی اطلاق می شود؟

متولدین و ساکنین ارس: متولدین و ساکنینی که حداقل 7 سال در منطقه آزاد ارس ساکن می باشند.

شاغلین ارس: دارندگان مجوز کار و اشتغال منطقه آزاد ارس

سرمایه گذاران ارس: دارندگان مجوز سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس

کسبه ارس: دارندگان مجوز کسب و پيشه و یا اخذ تائیدیه از سازمان

بازرگانان ارس: دارندگان کارت بازرگانی منطقه آزاد ارس

دانشجویان ارس: دارندگان کارتهاي دانشجويي از دانشگاه هاي فعال در محدوده منطقه آزاد  ارس

فرهنگیان و فرهیختگان: معلمان، استادان و دارندگان مناصب علمي در منطقه آزاد ارس

کارمندان سازمان منطقه آزاد ارس

شهروندان افتخاری: شخصیت هایی که از طرف مدیرعامل محترم منطقه آزاد ارس یا مقام مجاز معرفی شده از طرف ایشان به صورت افتخاری به جمع شهروندان ارس می پیوندند.

كارمندان ادارات دولتي / شركتهاي تابعه ارس

بازنشستگان

● هدف از صدور کارت ارس وندی:

- تشکیل بانک اطلاعاتی جمعیتی جهت استفاده در برنامه ریزی ها

- فراهم سازی ارائه زمینه خدمات به شهروندان

- حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک در محدوده منطقه آزاد ارس

● هزینه:

- هزینه افتتاح حساب و صدور کارت ارس وندی 50000 ریال می باشد که در باجه های مربوطه بهمراه سایر مدارک از متقاضیان اخذ خواهد شد.

● نحوه ثبت نام

- پر کردن فرم ثبت نام

- دریافت کد شهروندی موقت و چاپ آن

- تهیه مدارک تکمیلی مورد نیاز (برای اطلاع از مدارک مورد نیاز اینجا را کلیک کنید)

- واریز هزینه ثبت نام (جرییات آن در بخش مدارک آمده است)

- مراجعه حضوری به باجه خدمات کارت شهروندی ارس برای اخذ امضا در فرمهای افتتاح حساب بانکی 

- تحویل مدارک و فرم های تکمیل شده به باجه های کارت ارس وندی ( موسسه صندوق رفاه )

- اخذ رسید تایید ثبت نام و دریافت کد شهروندی دایمی

● رهگیری صدور کارت

پس از دریافت کد شهروندی از طریق سایت می توانید نسبت به مراحل افتتاح حساب و صدور کارت خود اطلاع حاصل نمایید.


متقاضیان جدید

 تعداد کل: 31850

پذیرندگان جدید

عنوان درصد تخفیف
 تعداد کل: 0