مرحله اول ثبت نام: مشخصات فردی


ملیت گروه
شماره ملی   تاریخ اعتبار کارت ملی / /
شماره پاسپورت تاریخ اعتبار پاسپورت / /
نام نام انگلیسی
نام خانوادگی نام خانوادگی انگلیسی
نام پدر تحصیلات
وضعیت تاهل وضعیت اقامت
شماره شناسنامه شماره سریال شناسنامه
جنسیت دین و مذهب
محل تولد تاریخ تولد / /
صادره از    
نشانی محل سکونت
کد پستی تلفن محل سکونت
تلفن همراه فکس
شغل پست الکترونیکی
نشانی محل کار
کد پستی تلفن محل کار
فکس    
وضعیت سکونت مالک   مستاجر
شماره اجاره نامه
تاریخ شروع اجاره نامه
/ / تاریخ پایان اجاره نامه   / /
شماره بیمه تاریخ شروع بیمه / /
عنوان شرکت سرمایه گذاری موضوع فعالیت
شماره مجوز سرمایه گذاری تاریخ مجوز / /
شماره آگهی روزنامه رسمی تاریخ آگهی / /


مشخصات بانکی

  آیا مایل به استفاده از بانکداری اینترنتی هستید؟    
     
   نحوه دریافت موجودی و صورتحساب:     
  زبان نگارش:  
  دوره دریافت:  
  نحوه دریافت:
 
  آیا تمایل به انتقال وجه از حساب خود به حساب های دیگر از طریق کارت خود را دارید؟    
     
  سقف انتقال وجه:
  ریال روزانه و  ریال ماهانه
 

 
  وسیله برداشت مورد نظر:  

کد نمایش داده شده را وارد نمایید:


متقاضیان جدید

 تعداد کل: 31843

پذیرندگان جدید

عنوان درصد تخفیف
 تعداد کل: 0